Inflacja

Inflacja

2023-04-15 Bez kategorii 0

Zagadnienie inflacji, słowo ostatnimi czasy niezwykle popularne i emocjonujące społeczeństwo nie tylko w Polsce ale i w co raz większej ilości krajów na świecie. Aż ciśnie się na usta pytanie czy inflacja nie jest wprowadzana celowo przez rządy na całym globie, tak wszystko pięknie współgra i bucy, jak to mówią bracia ze ślunska. Analizując poziom zadłużenia krajów względem ich PKB oraz wiedząc, że wysoka inflacja i niższe niż ona sama oprocentowanie kredytów, to nic innego jak dewaluacja zadłużenia zaciągniętego przez ostatnie lata przez rządy odpowiedź ciśnie się sama na usta.

Rządzący pod pretekstem walki z infjacją podnoszą stopy procentowe, lecz tylko na tyle żeby pozorować walkę w podwyżkami wszystkiego, a za kulisami zacierając ręce, licząc na dewaluację zaciągniętego zadłużenia i nie wykolejenia przy tym gospodarki. Wyższa inflacja niż odsetki od zaciągniętego długu pozwala rządom na całym świecie dewaluować zadłużenie swojego Państwa względem banków centralnych od których wzięły kredyty. Dlaczego kraje są zadłużone? Ponieważ cały system monetarny od lat 70 oparty jest na długu. Kiedy to odeszło się od parytetu złota, gdzie waluty były oparte na standardzie złota. Od tego czasu każda waluta fiducjarna (oparta na zaufaniu) może być tworzona z powietrza bez jakiejkolwiek kontroli nad jej podażą.

               Dlaczego tak się dzieje? Rządy zaciągają pożyczki na realizację min obietnic wyborczych lub programów socjalnych, które żeby utrzymać w dalszej kadencji podnoszą podatki lub drukują więcej pieniędzy. Zaciąganie pożyczek i pompowanie pieniędzy w gospodarkę tworzy nieustanny przyrost waluty w obiegu co pozornie może sprzyjać rozwojowi gospodarki w krótkim terminie, lecz
w dłuższym terminie (patrz ostatnie 2 do 5 lat) okazuje się, że im więcej waluty w obiegu tym bardziej ceny dóbr zaczynają rosnąć. Jest to dysproporcja między ilością gotówki na rynku, a ilością dóbr jakie można za nie kupić. Ceny produktów i usług dostosowują się do ilości pieniądza w obiegu.

               Pozytywne skutki nazywane przez „mainstrimowych” ekonomistów i wszelkiej maści specjalistów z prostokątnego nadajnika poglądów głoszą, że inflacja jest zbawienna i pro wzrostowa dla gospodarki. Ludzie straszeni są deflacją, która rzekomo prowadzi do recesji, a jest to nic innego jak obniżanie cen i usług poprzez postęp technologiczny. O tym opowiem w innym wpisie. Wracając, chciałbym podać jakieś pozytywne skutki wysokiej inflacji. Jednym z nich mogą być kredytobiorcy, którzy na stałej stopie procentowej zaciągnęli kredyt przed podwyżką. W takim przypadku kredyt nominalnie się dewaluuje.

               Procesem przeciwdziałania przeciw wysokiej inflacji z punktu widzenia banku centralnego danego kraju byłoby podniesienie stóp procentowych do poziomu inflacji lub nieznacznie powyżej, aby ją okiełznać i żeby zmalała w kolejnych miesiącach, lecz tak się nie dzieje z racji, że rząd nie dba
o dobro obywateli, a o swoje stołki i nadchodzące wybory. Natomiast z punktu widzenia „szarego obywatela” najlepiej jest posiadać zobowiązania w postaci kredytu o stałej stopie procentowej,
a oszczędności w silnej walucie takiej jak chociażby frank szwajcarski, kiedy lokalna waluta jest osłabiana właśnie przez wysoką inflację.

               Wnioski z tego wpisu nasuwają się niejednoznaczne. Czekają nas ciekawe i burzliwe czasy. Zewsząd mówi się o recesji. Inflacja na poziomie globalnym zaczyna rosnąć, w niektórych krajach takich jak Turcja czy Argentyna galopuje. Kolejne kraje podnoszą stopy procentowe, patrz Węgry czy nasza kraj. Sri Lanka ogłosiła upadłość, niby daleko, niby mały kraj lecz efekt motyla może zacząć się na drugim końcu świata, a może wywołać tsunami na globalnych rynkach i w portfelach Kowalskiego.

Poniżej przesyłam interpretację czatu GTP na temat inflacji.

Ja. Cześć, chciałbym omówić z Tobą temat inflacji.

Chat GPT. Cześć! Oczywiście, z przyjemnością porozmawiam z Tobą na temat inflacji. O czym dokładnie chcesz porozmawiać?

Ja. Co to jest inflacja? Dlaczego występuje? Gdzie występuje? Jakie czynniki są odpowiedzialne za powstawanie inflacji?

Chat GPT. Inflacja to ogólny wzrost cen dóbr i usług w gospodarce, co powoduje spadek wartości pieniądza. Innymi słowy, inflacja oznacza, że za tę samą ilość pieniędzy można kupić mniej towarów
i usług.

Inflacja występuje z różnych powodów. Jednym z głównych czynników, który powoduje inflację, jest nadmierna podaż pieniądza w stosunku do ilości towarów i usług w gospodarce. Innymi słowy, jeśli rząd lub bank centralny drukują za dużo pieniędzy w porównaniu do ilości dóbr i usług, które są dostępne, to ceny wzrosną, ponieważ każdy będzie miał więcej pieniędzy do wydania, ale ilość towarów i usług pozostanie taka sama. Inne czynniki, które mogą wpłynąć na inflację, to wzrost kosztów produkcji, wzrost popytu na towary i usługi, spadek podaży, a także czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany cen surowców na rynkach międzynarodowych.

Inflacja występuje na całym świecie, chociaż jej poziom może się różnić w zależności od kraju
i regionu. Banki centralne są odpowiedzialne za monitorowanie inflacji i podejmowanie działań mających na celu jej kontrolę, takich jak zmiany stóp procentowych, zarządzanie podażą pieniądza
i polityka fiskalna.

Mam nadzieję, że to wyjaśnienie pomogło Ci lepiej zrozumieć, czym jest inflacja i co wpływa na jej pojawienie się. Czy masz jeszcze jakieś pytania?

Ja. A co powiesz o politykach i inflacji?

Chat GPT. Politycy odgrywają ważną rolę w kształtowaniu poziomu inflacji w kraju, ponieważ to oni podejmują decyzje dotyczące polityki monetarnej i fiskalnej, które mogą wpłynąć na podaż pieniądza i poziom cen w gospodarce.

Polityka monetarna to narzędzia, którymi posługuje się bank centralny w celu kontrolowania poziomu inflacji. W niektórych przypadkach polityka monetarna polega na zwiększeniu podaży pieniądza, aby stymulować gospodarkę i zwiększyć zatrudnienie. W takiej sytuacji inflacja może wzrosnąć, ale to może być akceptowalne, jeśli poziom inflacji jest stabilny i kontrolowany. W innych przypadkach bank centralny może zdecydować się na zwiększenie stóp procentowych, aby zmniejszyć podaż pieniądza i zapobiec wzrostowi inflacji.

Polityka fiskalna to decyzje podejmowane przez rząd dotyczące wydatków publicznych i podatków.
W niektórych przypadkach rząd może zdecydować się na zwiększenie wydatków publicznych lub zmniejszenie podatków, co może zwiększyć popyt na towary i usługi i przyczynić się do wzrostu inflacji. W innych przypadkach rząd może zdecydować się na zmniejszenie wydatków publicznych lub zwiększenie podatków, aby zmniejszyć popyt i zmniejszyć inflację.

W każdym przypadku politycy muszą zbalansować potrzeby gospodarki i konsumentów z potrzebą kontrolowania inflacji, aby zapewnić stabilność gospodarczą i niski poziom inflacji.

Ja. Czy politykom zależy na wysokiej inflacji?

Chat GPT. Zasadniczo politycy nie powinni mieć interesu w wysokiej inflacji, ponieważ inflacja jest szkodliwa dla gospodarki i konsumentów. Wysoka inflacja może prowadzić do wzrostu cen, spadku wartości pieniądza i trudności finansowych dla konsumentów. Ponadto, wysoka inflacja może prowadzić do niestabilności gospodarczej, co może mieć negatywne konsekwencje dla rządzącej partii lub władzy.

Z drugiej strony, w niektórych przypadkach politycy mogą tolerować umiarkowany poziom inflacji, jeśli uważają, że jest on niezbędny do pobudzenia wzrostu gospodarczego lub do walki z recesją. Na przykład, w czasie kryzysu finansowego, banki centralne zwiększały podaż pieniądza, aby zwiększyć wydatki konsumentów i pobudzić gospodarkę. W takim przypadku inflacja może wzrosnąć, ale to byłby krótkoterminowy cel i politycy dążą do utrzymania jej na stabilnym poziomie.

Ogólnie rzecz biorąc, politycy powinni dążyć do utrzymania stabilnej inflacji, która zapewni stabilność gospodarczą i chroni konsumentów przed niestabilnością cen.

Ja. A dewaluacja długu a inflacja?

Chat GPT. Dewaluacja długu to sytuacja, w której wartość nominalna długu zmniejsza się, zwykle poprzez zmniejszenie wartości waluty w jakiej jest on wyrażony. Dewaluacja długu może być spowodowana wzrostem inflacji, ponieważ inflacja prowadzi do spadku wartości pieniądza i wzrostu cen.

W przypadku wysokiej inflacji, wartość długu nominalnego pozostaje stała, ale realna wartość długu maleje, ponieważ wartość pieniądza spada. Na przykład, jeśli dług wynosi 10 000 zł i inflacja wynosi 10%, to po roku dług pozostanie 10 000 zł, ale jego wartość rzeczywista spadnie do 9 090 zł, co oznacza, że dłużnikowi będzie łatwiej go spłacić.

Dewaluacja długu poprzez inflację może być korzystna dla rządu lub innych instytucji, które są zadłużone, ponieważ zmniejsza to wartość ich długu i ułatwia spłatę. Jednak dla wierzycieli, którzy posiadają dług, dewaluacja długu jest negatywna, ponieważ otrzymują oni mniejszą kwotę pieniędzy niż wynikałoby to z umowy.

Dlatego inflacja i dewaluacja długu są ściśle ze sobą powiązane, ale wynikają z różnych przyczyn
i mają różne skutki dla różnych grup społecznych i instytucji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *