Cykle w gospodarce

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej gospodarce a mianowicie jej cyklom. Cykl w gospodarce to okresowy wzrost i spadek wskaźników ekonomicznych, takich jak produkt krajowy brutto, zatrudnienie, ceny i inwestycje. W gospodarce rynkowej cykle są częścią naturalnego procesu, który nazywa się koniunkturą. W ciągu roku może wystąpić kilka cykli, ale najczęściej mówi się o cyklach koniunkturalnych, które…
Dowiedz się więcej


2023-04-15 0